Hizmetler

Boru Hatları Muayene Hizmeti (API 570)

Boru Hatları Muayene Hizmeti (API 570)

Borulama sistemleri API 570’e göre periyodik muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır.

Boru hatları API 1104’e göre muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır.