Hizmetler

Eddy Current Muayenesi (Girdap Akımları Muayenesi)

Eddy Current Muayenesi (Girdap Akımları Muayenesi)

  • Manyetik alan oluşturularak parça yüzeyindeki ve hacimsel hataların tespiti için kullanılır. Muayene parças içindeki hata manyetik alanda bozulmaya sebep olur ve bu bozunmanın yorumlanması ile girdap akım muayene raporlaması yapılır. Elektrik iletkenliğine sahip malzemelerde kullanılabilir.