Hizmetler

Enerji Santralleri Gözetim Hizmetleri

Enerji Santralleri Gözetim Hizmetleri

Enerji santrallerindeki borulamalar ve donanımlar muayene edilerek olası uygunsuzlukların tespiti ile büyük maliyet kayıplarının önlenmesi çok önemli bir husustur. Bu konuda enerji santrallerinin bakım ve onarım hizmetleri tarafımızca ilgili standartlar kapsamında teknik olarak kontrol edilir ve gerekli raporlama yapılır.

Konvansiyonel enerji santralleri ve yyenilenebilir enerji santralleri olmak üzere 2 ana grupta değerlendirme yapılır.

Konvansiyonel Enerji Santralleri için verilen hizmetler;

  • İlk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
  • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
  • Santrallerin CE markalaması
  • İmalat ve periyodik kontrol süreçlerindeki NDT muayeneleri
  • Kalan ömür tayini

Yenilenebilir Enerji Santralleri için verilen hizmetler;

  • Rüzgar santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
  • Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
  • Güneş Santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
  • Güneş santrallerinin EN 62446’ya göre sertifikalandırılması