Hizmetler

Risk Tabanlı Muayene Hizmetleri (RBI)

Risk Tabanlı Muayene Hizmetleri (RBI)

Risk tabanlı kontrol “RBI/Risk based inspection” ve Güvenilirlik Merkezli Bakım “RCM/Reliability centered maintenance” sistemleri işletmelerde bakım optimizasyonu sağlamak, bakım maliyetlerini ve riskleri minimuma indirgemek için uygulanmaktadır. Bu hizmetimiz tüm kurulum ve işletme faaliyetleri, konusunda uzman sertifikalı API RBI alanında yetkin uzmanlarımız ve deneyimli RCM uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

RBI Çalışmalarının amacı,

  • İşletme ünitelerindeki yüksek riskli alanların belirlenmesi,
  • Her bir ekipman için olası risk unsurlarının değerlendirilmesi,
  • Tanımlanan risklere göre ekipmanların önceliklendirilmesi,
  • Önceliklendirmelere göre teknik kontrol ve muayene planlarının oluşturulması,
  • Ekipman arıza risklerinin sistematik olarak yönetilmesidir.