Hizmetler

Gözetim Hizmetleri

2.1- Üçüncü Taraf Gözetim Hizmeti
3. Taraf Gözetim Hizmetimiz imalat ve montaj sahalarında denetimlerin yapılması ve sonuçlarının bağımsız ve tarafsız olarak raporlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Tarafımızdan yapılacak hizmetler genel olarak aşağıdaki kapsamları içerir;

-    Çelik konstrüksiyon yapıların Muayene Hizmetleri
-    Kaynaklı İmalat Muayene Hizmetleri
-    Enerji Santralleri Muayene Hizmetleri
-    Rafineriler ve Kimya Tesisleri Muayene Hizmetleri
-    Depolama Tankları Muayene Hizmetleri (API650 ve API653)
-    Boru Hatları Muayene Hizmeti (API 570)
-    Doğal Taş Kontrolü (Mermer, Granit vs) ve Ahşap Kontrolleri

Tüm muayeneler akredite ve konusunda yetkin uzmanlar tarafından yapılır. Bünyemizde ASME Authorized Inspector, API 653 Authorized Inspector, API 570 Authorized Inspector, Kaynak Mühendisleri, NDT Level III uzmanları ile hizmet vermekteyiz.

Teklif için bize ulaşabilirsiniz. 


2.1.1- Çelik konstrüksiyon yapıların gözetim hizmeti
Çelik Konstrüksiyon Yapıların Muayenesi alanında uzman kaynak mühendisleri tarafından gerçeleştirilir. Bu kapsamda sahada bulunan teknik personelimiz, üretimle alakalı onaylı teknik resimlere göre kaynak ve imalat ile ilgili detayları inceler. Uygunsuzluklar var ise işverene bildirir. İmalat ile ilgili kalite dosyaları detaylı olarak incelenir. Uluslarararası standartlara göre Kalite Kontrol Planları (ITP) hazırlanır. Paketleme ve sevkiyat kontrolleri yapılır. 
Fabrikaya getirilen tüm hammaddelerin sertifikaları ile malzemelerin uygunluğunun kontrolü, kalite kontrol planlarının işveren tarafından oluşturulmuş teknik şartnameler kapsamında oluşturulması, işveren onayına sunulması, malzeme kalite belgelerinin kontrolü teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilir.   
Yapılan kontrollerin ana başlıkları
-    İmalata veya sahaya giren malzemelerin kontrolü
-    Teknik resimlere göre ölçü kontrolleri
-    Kaynakların görsel muayenesi
-    Üretim planlamasına göre işlerin takibi
-    Torklama kontrolleri
-    Yapılan testlere nezaret
-    Boya kontrolleri
-    Günlük, haftalık veya aylık raporlama


2.1.2- Kaynaklı İmalat Gözetim Hizmetleri
Kaynaklı imalat gözetim hizmetimiz kapsamında kaynak yöntemiyle birleştirilen yapı veya ekipmanların kaynakları görsel olara kontrol edilir. Gerekmesi durumunda tahribatsız muayene yöntemleri muayene desteklenir. 
Kaynakçılar ve kaynak operatörlerinin sertifikaları ve sertifika kapsamları kontrol edilir. Muayene ve deney personellerinin yetkinlikleri kontrol edilir. İmalatçının WPS ve WPQR’ları tarafımızca kontrol edilir. Uygunsuzluklar var ise tespit edilerek işverene bildirilir. 

2.1.3- Enerji Santralleri Gözetim Hizmetleri
Enerji santrallerindeki borulamalar ve donanımlar muayene edilerek olası uygunsuzlukların tespiti ile büyük maliyet kayıplarının önlenmesi çok önemli bir husustur. Bu konuda enerji santrallerinin bakım ve onarım hizmetleri tarafımızca ilgili standartlar kapsamında teknik olarak kontrol edilir ve gerekli raporlama yapılır. 
Konvansiyonel enerji santralleri ve yyenilenebilir enerji santralleri olmak üzere 2 ana grupta değerlendirme yapılır.
Konvansiyonel Enerji Santralleri için verilen hizmetler,
-    İlk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
-    Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret
-    Santrallerin CE markalaması
-    İmalat ve periyodik kontrol süreçlerindeki NDT muayeneleri
-    Kalan ömür tayini

Yenilenebilir Enerji Santralleri için verilen hizmetler
-    Rüzgar santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
-    Santralde kullanılacak donanımların fabrika kabul testlerine (FAT) nezaret 
-    Güneş Santralleri ilk kurulum esnasındaki muayene hizmetleri
-    Güneş santrallerinin EN 62446’ya göre sertifikalandırılması

2.1.4- Rafineriler ve Kimya Tesisleri Gözetim Hizmetleri
Rafineri ve Kimya tesislerindeki muayene hizmetlerimiz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından verilmektedir.
Rafineri ve Kimya tesislerinde verilen hizmetler;
-    Atmosferik depolama tanklarının muayenesi (API 650 ve API 653 kontrolleri)
-    Borulama ve boru hatlarının muayenesi (API 570 kontrolleri)
-    Sistemler üzerindeki basınçlı kap, filtre gibi ekipmanların muayenesi
-    Yangın sitemlerinin kontrolü
-    Kıyı İşletme izni kapsamındaki periyodik muayeler
2.1.4.1- Depolama Tankları Muayene Hizmetleri (API650 ve API653)
API 650 standardına göre atmosferik depolama tanklarının imalat ve montaj gözetimi API Authorized inspector gözetiminde yapılmktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır. 
Depolama Tanklarına 3 aşamalı hizmet verilmektedir.
Tasarım Kontrolü; Tarafımıza sunulan teknik resim, hesap ve tasarım şartnamesi (rüzgar yükü, kar yükü, deprem yükü gibi) gereklilklerini göz önüne alarak API 653 Authorized Inspector tarafından tasarımın kontrolü yapılarak “Design Examination Report“ yayınlanır. 
İmalat Kontrolü; Depolama tankı ve boru spoollarının yapıldığı fabrikada oluşturulacak kalite planına göre kaynak ve imalat kontrolleri yapılır. Yapılan NDT kontrollerine nezaret edilir. Yapılan kontroller sonrasında “Inspection report“ yayınlanır.
Saha Montaj Kontrolü; Montaj sahasına sevkedilen imalatların onaylanmış projelere göre montajının yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yapılan kaynak ve montaj kontrolleri sonrasında “Inspection Report“ yayınlanır.
Devreye alma sürecinde testlere nezaret edilerek şartneme ve API standartlarının gereklerinin kontrolü sağlanır. Tüm sürecin başarılı olması durumunda API 650 sertifikası verilir. 

API 653 standardına göre atmosferik depolama tanklarının periyodik muayenesi API Authorized inspector gözetiminde yapılmaktadır. Tüm muayene faaliyetleri akredite olarak yapılır ve raporlanır.
Yapılan muayene API 653 Annex C gereklilklerini sağlamaktadır. Bu kapsamda
-    Tank taban kontrolleri
-    Tank donam kontrolleri
-    Tank tavan kontrolleri
-    Yüzer tavan kontrolleri (eğer varsa)
-    Gerekli NDT muayeneleri (MFL, vakum test, penetrant gibi)

2.1.4.2- Boru Hatları ve Borulama Muayene Hizmeti (API 1104 - API 570)
Borulama sistemleri API 570’e göre periyodik muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır. 

Boru hatları API 1104’e göre muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır.

2.1.5- Risk Tabanlı Muayene Hizmetleri (RBI)
Risk tabanlı kontrol "RBI/Risk based inspection" ve Güvenilirlik Merkezli Bakım "RCM/Reliability centered maintenance" sistemleri işletmelerde bakım optimizasyonu sağlamak, bakım maliyetlerini ve riskleri minimuma indirgemek için uygulanmaktadır. Bu hizmetimiz tüm kurulum ve işletme faaliyetleri, konusunda uzman sertifikalı API RBI alanında yetkin uzmanlarımız ve deneyimli RCM uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.
RBI Çalışmalarının amacı,
•    İşletme ünitelerindeki yüksek riskli alanların belirlenmesi, 
•    Her bir ekipman için olası risk unsurlarının değerlendirilmesi,  
•    Tanımlanan risklere göre ekipmanların önceliklendirilmesi, 
•    Önceliklendirmelere göre teknik kontrol ve muayene planlarının oluşturulması,
•    Ekipman arıza risklerinin sistematik olarak yönetilmesidir.
2.1.6- Doğal Taş Kontrolü (Mermer, Granit vs) ve Ahşap Kontrolleri
Doğaltaşlar ve ahşaplar için 3. Taraf Gözetim Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerimiz mevcuttur. Bu kapsamda tarafımızca görsel kontrol ve ölçü kontrolleri yapılır. Paketleme, markalama ve yükleme kontrolleri gerçekleştirilir. Yüklemenin eksiksiz ve düzgün yapılmasına tarafımızca nezaret edilerek detaylı raporlama yapılır. 
2.2- İkinci Taraf Gözetim Hizmeti
2. Taraf Kontrol hizmetlerinde imalatçıların kısa süreli ve orta vadeli ihtiyaç duyacağı personel tedariki sağlanır. Personellerimiz firmanın ihtiyaç duyacağı iş gücünü sağlar. Teknik resimlerin hazırlanması, kalite kontrol süreçlerinin yerine getirilmesi, kalite plalarının oluşturulması gibi firma içi tüm faaliyetlere destek olur.

2.3- Proje Yönetimi
Yatırımcı adına projenin ilerleme takvimine uygun ilerlemesini garanti altına almak, projenin fizibilite ile aynı paralelde ilerlemesi için yetkin kişilerden oluşan ekiple A’dan Z’ye tüm sürecicin koordinasyonu sağlanarak günlük, haftalık ve aylık raporlarla yatırımcıya bildirim yapılır.